Daver Baba Tekkesi’nin Tarihi

0
35788

Yüzlerce yıl Anadolu topraklarında yaşayan Alevi – Bektaşi geleneğini benimseyen İnsanlar için dergâh ve tekkelerin önemi büyüktür.

İstanbul Anadolu yakasındaki dergâhlardan biri de Maltepe Başıbüyük’teki Daver Baba Dergâh’ıdır. Daver Baba dergâhı resmi kayıtlara göre 1350–1375 yılları arasında kurulduğu biliniyor. Tekke, adını 18. Yüzyılda Maltepe ve çevresinde şeyhlik postunda oturan Daver Baba’dan almaktadır.

DERGÂH’IN MİMARİSİ

Yapı mimari olarak Bağdadi bir yapının tipik bir örneğidir. Eğik bir zemin üzerine yapılmış olup tek katlıdır. Ön bölümün bir parçası iki ahşap direğin üzerine oturtulmuştur. Soldaki kapıdan geniş bir taşlığa girilir. Bu bölüm mutfak ve yemek odası olarak kullanılır. Tuvalet ve gusülhanesi karşıdadır.

Yerleri tahta olan aralığa bir taşlıktan derviş odasına ve mescide gidilir. Türbe mescitte Daver Baba’nın kabri vardır. Mescidin mihrabı dışarıya doğru üç köşeli bir çıkıntı oluşturmaktadır. İki yanında ve yan sağ duvarda birer pencere bulunur.

Tekkenin yanında eski bir ayazma (Kaynak su)vardır. Kaynağın suyu bol ve tatlıdır. Geçmişte de Başıbüyük Köyü’ne suyun buradan gittiği bilinmektedir.

Daver Baba Dergahı, Maltepe Başıbüyük Muhtarlığı binasının karşısını işaret eder.

Daver Baba Tekkesi 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında bütün Bektaşi tekkeleri gibi burası da kapatıldı. 1840 yılından sonra Sultan Abdülmecit döneminde Nakşibendî Tekkesi görünümü altında, ama yine Bektaşi öğretileri verilerek tekrar açıldı.

Alevi Bektaşi inancını tanıtmak, korumak ve hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Cem Vakfı,   bu konuda bilgi ve belge toplamaya başlamıştır. Başıbüyük mahallesinde bulunan türbe günümüzdeki buluntuları ışığında Maltepe Başıbüyük Muhtarlığı binasının karşısını işaret eder.

KAYNAK:

Araştırmacı-Gazeteci Selahattin Şimşek (Maltepe Rehberi)

Reflat Ekrem Koçu (İstanbul Ansiklopedileri sayfa. 2185)