Aziz Mahmud Hüdayi Camii’nin tarihi ve öyküsü

Üsküdar’a ayak bastığınızda kalbinizi kaplayan derin huzuru hissedeceksiniz. Kalbinizin sesine kulak verdiğinizde kendinizi zamanın aşkla namını sürdürdüğü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin önünde bulacaksınız.

0
30243

Manevi dünyanın kapılarını hoşgörüyle açan ve şehre huzur getiren İslam alimlerinden biri olan Aziz Mahmud Hüdayi’nin ebedi istiragahıdır burası.

Aziz Mahmud Hüdayi Camii Üsküdar’ın önemli miraslarından biri. Bursa’dan İstanbul’a gelen alim burada birçok öğrenci yetiştirmiş. 1598 yılında yaptırdığı camiye hizmetleriyle birlikte ismini de vermiş.

Evliya Çelebi gezi notlarında camiyi Üsküdarlı Mahmud Efendi olarak adlandırır ve tekkesinin İstanbul’daki tek Celveti Tekkesi olduğunu, gece gündüz 300 dervişin Allah’ın zikriyle meşgul olduklarını söyler.

Mahmud Efendi, Sultan I. Ahmed zamanında mescid olarak yaptırdığı ibadethaneye daha sonra bir minber ekleterek cami haline getirmiştir.

Camide Sultan Abdülmecid’in tuğralarına sıkça rastlarız. Avlu giriş kapısının üzerinden sultan Abdülmecid’in çiçekli ve altın yaldızlı tuğrasını ve Şair Senih’in hazırladığı kitabeyi görürüz. Şair Senih’in kitabede dergahın kubbelerinin altınla yaldızlı olduğunu anlatmıştır. Kapının sağında ve solunda Nevşehirli İbrahim Paşa’nın damadı Mehmed Paşa’nın 1728’de yaptırdığı çeşmeler vardır.

Sağlı sollu mezarların arasından geçerken ulu zâtın türbesine rastlarız. Türbesi caminin bahçesinde olan ulu zât, o günden bugüne misafirlerine huzur vermeyi sürdürmekte. Kendisine bir Fatiha okuyanlardan manevi desteğini esirgememektedir.

Camiye girerken kapısının üstünde Abdülmecid Han’ın tuğrası ve Şair Ziver’in hazırladığı tarih manzumesi görülür. Kitabeden de anlaşılacağı breitling replika saat üzere Sultan camiyi 1758 yılında yeniden yaptırmış ve küçük olan camiyi genişletmiştir. Kapının sağında zikir kapısı ve üstünde bir kitabe vardır.

Caminin içini ahşap bir kubbe örter. Kıymetli bir avizesi vardır. Kadınlar mahfeli ve hünkar mahfeli olduğu gibi korunmuştur. Caminin içinde çok sayıda derviş hücresi görülür. Caminin içindeki kıymetli levhalar dualarımıza şahitlik etmeyi yıllardır sürdürmektedir.

Yolunuz Üsküdar’a düşerse, aradığınız huzura kavuşmak için geçmişten geleceğe yitirmediği maneviyatıyla, ruhunuzu aydınlatan camiyi ziyaret edin. Cihan sultanlarına sultanlık eden aziz zâta selam vermeden geçmeyin. Hazırlayan: İbrahim Atlı

Kaynak:Üsküdar Belediyesi