Daver Baba Tekkesi’nin Tarihi

0
30011

Yüzlerce yıl Anadolu topraklarında yaşayan Alevi – Bektaşi geleneğini benimseyen İnsanlar için dergâh ve tekkelerin önemi büyüktür.

İstanbul Anadolu yakasındaki dergâhlardan biri de Maltepe Başıbüyük’teki Daver Baba Dergâh’ıdır. Daver Baba dergâhı resmi kayıtlara göre 1350–1375 yılları arasında kurulduğu biliniyor. Tekke, adını 18. Yüzyılda Maltepe ve çevresinde şeyhlik postunda oturan Daver Baba’dan almaktadır.

DERGÂH’IN MİMARİSİ

Yapı mimari olarak Bağdadi bir yapının tipik bir örneğidir. Eğik bir zemin üzerine yapılmış olup tek katlıdır. Ön bölümün bir parçası iki ahşap direğin üzerine oturtulmuştur. Soldaki kapıdan geniş bir taşlığa girilir. Bu bölüm mutfak ve yemek odası olarak kullanılır. Tuvalet ve gusülhanesi karşıdadır.

Yerleri tahta olan aralığa bir taşlıktan derviş odasına ve mescide gidilir. Türbe mescitte Daver Baba’nın kabri vardır. Mescidin mihrabı dışarıya doğru üç köşeli bir çıkıntı oluşturmaktadır. İki yanında ve yan sağ duvarda birer pencere bulunur.

Tekkenin yanında eski bir ayazma (Kaynak su)vardır. Kaynağın suyu bol ve tatlıdır. Geçmişte de Başıbüyük Köyü’ne suyun buradan gittiği bilinmektedir.

Daver Baba Dergahı, Maltepe Başıbüyük Muhtarlığı binasının karşısını işaret eder.

Daver Baba Tekkesi 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında bütün Bektaşi tekkeleri gibi burası da kapatıldı. 1840 yılından sonra Sultan Abdülmecit döneminde Nakşibendî Tekkesi görünümü altında, ama yine Bektaşi öğretileri verilerek tekrar açıldı.

Alevi Bektaşi inancını tanıtmak, korumak ve hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Cem Vakfı,   bu konuda bilgi ve belge toplamaya başlamıştır. Başıbüyük mahallesinde bulunan türbe günümüzdeki buluntuları ışığında Maltepe Başıbüyük Muhtarlığı binasının karşısını işaret eder.

KAYNAK:

Araştırmacı-Gazeteci Selahattin Şimşek (Maltepe Rehberi)

Reflat Ekrem Koçu (İstanbul Ansiklopedileri sayfa. 2185)

TEILEN
Önceki İçerik1453 Ruhunu Yaşatan Cami
Sonraki İçerikFatih Sultan Mehmet’in hayatı ve ölümü
Gazete 1453
KMG (Kurt Medya Grubu) yayını olan Gazete 1453, 4 Nisan 2011 tarihinden beri kültür&sanat, tanıtım, yerli ve yabacı turiste yönelik, yol gösteren ve yönlendiren İstanbul tarihi ve coğrafik güzellikleri içeren makalelerle İstanbul’un Ansiklopedisi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Kurt Medya Grubu, 25 Temmuz 2008 tarihinde Dr. Hamit Kurt ve Şeref Kurt kardeşler tarafından İstanbul Üsküdar’da kurulmuş marka patentli bir yayın grubudur. KMG bünyesinde KMG Fikir Ajansı, Gazete 1453 ve Güncel Posta Gazetesi bulunmaktadır.