Osmanlı’nın Soyunu Kurtaran Kadınlar

0
23775

600 yüzyılı geçkin bir süre varlığını sürdüren Osmanlı Devleti, pek çok badire atlatmış, 1402’deki Ankara Savaşı’ndan sonra tarih sahnesine veda etmeye bile hazırlanmıştı. Ama I. Mehmet Çelebi sayesinde hızlı bir şekilde toparlanan Osmanlı, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle imparatorluğunu ilan etmiş ve dünyanın tek büyük gücü konumuna gelmiştir.

Tarih kitaplarında Osmanlı’nın sonunu getirecek hadise olarak yalnızca Ankara Savaşı gösterilmiştir, halbuki Osmanlı’nın soyunu kurtaran kadınlardan pek az bahsedilmiştir.

Gazete 1453 olarak tarihin seyrini değiştiren kadınlardan bahsetmek ve onların unutulmamalarını sağlamak istedik.

Mahpeyker Kösem Valide Sultan

Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde 40 yıl etkinliği sürdüren ve saltanat naibesi olarak devleti 13 yıl yöneten Kösem Sultan, oğlu IV. Murat’ın, bir diğer oğlu Sultan İbrahim’i öldürmesine mani olmuştur. Bundan sonra Osmanlı’nın soyu Sultan İbrahim ile devam etmiştir. Kösem Sultan bu hareketiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 300 yıl daha yaşamasını sağlamıştır.

“Üsküdar’daki Orta Valide Camii ile anılmaktadır. 1640 yılında tamamlanan eser, ilk yapıldığında bânisinin adıyla anılsa da adını eşsiz güzellikteki çinilere kaptırmış ve Çinili Camii olarak diyara nam salmıştır.”

Üsküdar Çinili Cami

Ardında pek çok eser bırakan hanım sultan, daha çok Üsküdar’daki Orta Valide Camii ile anılmaktadır. 1640 yılında tamamlanan eser, ilk yapıldığında bânisinin adıyla anılsa da adını eşsiz güzellikteki çinilere kaptırmış ve Çinili Camii olarak diyara nam salmıştır. Eserin mimarı Sinan mektebinin başarılı talebelerinden Koca Kasım Ağa’dır.

Cevri Kalfa Camii, Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi’nin hemen yanı başındadır.

Cevri Kalfa

Cevri Kalfa, sarayda yaşayan bir hatundur. Yeniçerilerin ortalığa korku saldığı dönemlerde Cevri Kalfa kahramanlığını göstererek tarihin akışını değiştirmeyi başarmıştır.

III. Selim’i tahttan indirip zindana atan yeniçeriler, IV. Mustafa’yı tahta çıkarmışlardı. Olayı duyan Alemdar Mustafa Paşa Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmak için saraya hareket ettiğinde IV. Mustafa, III. Selim ve Şehzade Mahmud’un idam emrini verir. Rivayete göre, III. Selim’in canına kıyan yeniçeriler, Şehzade Mahmud’a yönelir, tarih sahnesine çıkan Cevri Kalfa, bir tas külü yeniçerilerin gözüne serperek şehzadenin hayatını kurtarır. O sırada saraya yetişen Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim’in cansız bedeniyle karşılaşırken, Osmanlı’nın son atası Şehzade Mahmud’u görür. Sultan II. Mahmut bu olay sonrasında tahta çıkar. Padişah, tahta çıktıktan sonra hayatını kurtaran bu kahraman kalfayı unutmaz. Onu sarayında hazinedarbaşılığına getirir ve amel defteri de ahirete kadar açık kalsın diye adına bir cami yaptırır. Bu cami bugün Üsküdar’daki Zeynep Kamil Hastanesi’nin bitişiğindeki Cevri Kalfa Camii’dir.

Tarih her zaman kitaplardan öğrenilmez diyorsanız, taşların dilinden anlıyorsanız, bu eserleri ziyaret edin ve Osmanlı’nın kurtuluş öyküsünü dinleyin.

Hazırlayan: İbrahim Atlı

TEILEN
Sonraki İçerikGeleneksel Osmanlı Okçuluğunu canlandırdı
Gazete 1453
KMG (Kurt Medya Grubu) yayını olan Gazete 1453, 4 Nisan 2011 tarihinden beri kültür&sanat, tanıtım, yerli ve yabacı turiste yönelik, yol gösteren ve yönlendiren İstanbul tarihi ve coğrafik güzellikleri içeren makalelerle İstanbul’un Ansiklopedisi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Kurt Medya Grubu, 25 Temmuz 2008 tarihinde Dr. Hamit Kurt ve Şeref Kurt kardeşler tarafından İstanbul Üsküdar’da kurulmuş marka patentli bir yayın grubudur. KMG bünyesinde KMG Fikir Ajansı, Gazete 1453 ve Güncel Posta Gazetesi bulunmaktadır.